หน้าแรก หลักสูตร เกี่ยวกับสาขา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลงานทางสาขา ติดต่อสาขา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา   กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะทำการยื่นขำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา...
     
 
ข่าววันที่: 03 มี.ค 2560 

 
หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.